Categorieën
Relaties

Definitie van scheidingsbemiddelaar

Inhoudsopgave

Tot op de dag van vandaag leiden veel scheidingen nog steeds tot een conflict of een geschil tussen twee partijen. Een scheidingsbemiddelaar, ook wel een mediator genoemd, is de desbetreffende professional die ingrijpt wanneer er sprake is van zo’n situatie. Het doel van de scheidingsbemiddelaar is om te helpen bij het maken van duidelijke afspraken en het opstellen van een scheidingsovereenkomst waarin alle essentiële punten van de scheiding zijn meegenomen.

Ook wanneer er geen sprake is van een conflict of geschil kan het handig zijn om uit elkaar te gaan met een scheidingsbemiddelaar om alsnog onenigheden over praktische zaken te voorkomen. We zullen in de onderstaande tekst dieper ingaan op de definitie van een scheidingsbemiddelaar en wat deze professional nu eigenlijk voor u kan betekenen.  

Wat is een scheidingsbemiddelaar?

Een scheidingsbemiddelaar is een professional die mensen in een scheidingszaak ondersteunt op weg naar de eerlijkste oplossing voor beide partijen. Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat de bemiddelaar compleet onafhankelijk en neutraal te werk gaat en dus volledig onpartijdig is. De juiste scheidingsbemiddelaar heeft bijna altijd een juridische of psychologische achtergrond en beschikt daarnaast over uitgebreide kennis van het gehele scheidingsproces. 
Afbeelding met persoon, zitten, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving

De rol van een scheidingsbemiddelaar

De belangrijkste taak die de scheidingsbemiddelaar heeft is om beide partijen op een onpartijdige manier te helpen bij het oplossen van het conflict of geschil. Dit wordt voornamelijk gedaan door veel gesprekken te voeren met alle betrokken partijen waardoor de beste begeleiding kan worden gegeven bij het maken van diverse afspraken. Een scheidingsbemiddelaar houdt zich bijvoorbeeld bezig met afspraken over de verdeling van bezittingen, alimentatie en de omgangsregeling met de kinderen. 

Een scheidingsbemiddelaar probeert altijd om beide partijen tevreden te stellen door met een oplossing te komen die voor beiden aanvaardbaar is. Bij de oplossing die wordt gegeven wordt door de scheidingsbemiddelaar altijd rekening gehouden met de kinderen die betrokken zijn bij de situatie. 

Voordelen van een scheidingsbemiddelaar

Het inschakelen van een scheidingsbemiddelaar in plaats van een advocaat of rechtbank brengt verschillende voordelen met zich mee. Een scheidingsbemiddelaar is zoals eerder benoemd onpartijdig en zal zich daarom niet richten op het verdedigen van maar één partij. Daarnaast brengt een proces met advocaat, rechtbank of scheidingsbemiddelaar natuurlijk ook kosten met zich mee. De kosten van een scheidingsbemiddelaar liggen over het algemeen lager en de procedure is vaak minder tijdrovend dan wanneer je met beide partijen in de rechtbank moet verschijnen.

Het proces van scheidingsbemiddeling

Wanneer de partijen die samen in een scheiding liggen behoefte hebben aan scheidingsbemiddeling, vind er eerst een intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt besproken wat de huidige situatie is en wat de wensen en behoeften van beide partijen zijn. Op deze manier kan de scheidingsbemiddelaar beide partijen op de juiste manier begeleiden bij het maken van afspraken. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in een scheidingsovereenkomst. 
Een scheiding aanvragen gebeurt pas als beide partijen het eens zijn over de afspraken, waarbij ook de scheidingsovereenkomst is vastgelegd. De scheidingsovereenkomst wordt dan ondertekend en ingediend bij de rechtbank. Vervolgens moet de overeenkomst eerst worden goedgekeurd voordat de scheiding definitief is.