Categorieën
Flora & fauna Techniek

Definitie van Waterkering

Een waterkering kan worden gedefinieerd als een object, met de functie om water tegen te houden. Het wordt voornamelijk gebruikt als een grens tussen tussen twee plekken of gebieden. Aangezien dit nogal een brede definitie is heeft men juridisch onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en overige waterkeringen. Hieronder zoomen we verder in op die types.

Primaire waterkering

Als we het in Nederland over primaire waterkering hebben dan kunt u denken aan een dam of dijk, en vanaf 2006 ook aan de kaden in Limburg. Al deze technische of natuurlijke constructies beschermen ons land tegen buitenwater. Vandaar dat het belangrijk is dat deze dijken goed worden onderhouden. Het beheer van al deze waterkeringen wordt dan ook centraal geregeld via de waterwet.

Een van Nederlands bekendste verbindende waterkering is de afsluitdijk. Hiermee ontstond er een 1932 waterkering tussen Noord-Holland en Friesland, met een afsluiting van het IJsselmeer.

Secundaire waterkering

Naast de primaire waterkeringen beschikt Nederland ook over voldoende secundaire waterkeringen. Deze beschermen ons land niet direct tegen buitenwater zoals de primaire waterkering maar beschermen ons binnenwater. Deze waterkeringen hebben geen nationale of wettelijke status.

Deze secundaire waterkeringen worden ook weer onderverdeeld in verschillende types:

 • Een boezemkade – een dijk (de boezem) die langs een meer of rivier loopt om ervoor te zorgen dat het water niet op het nabijgelegen land stroomt.
 • Een kanaaldijk – een diepere dijk die ervoor zorgt dat het kanaal door een lager gelegen gebied stroomt
 • Een polderscheiding – een scheiding tussen twee polders middels een dijk die bedoeld is om twee verschillende waterpeilen van elkaar te scheiden
 • Een regionale kering – een dijk (of boezemkade) met een regionaal karakter (Denk aan het Julianakanaal in Stein)
 • Een landscheiding – dijken die zijn geplaatst op de grens van twee stukken land om het verschil in waterpeil op te vangen

Overige waterkeringen (bij. Waterkering douche)

Niet alleen op het land maar ook in en rondom je huis kan het belangrijk zijn dat water de juiste kant op stroomt. Zo wilt u bij veel regen bijvoorbeeld niet dat het water uw huis in loopt of wanneer u aan het douchen bent dat het water in plaats van de douchegoot uw badkamer in stroomt. Hiervoor is er speciale waterkering ontwikkeld in de vorm van een rubberen strip. Door een plakrand aan de onderkant van deze dorpels kunt u de waterkering exact aanleggen zoals u dat wenst. Door de natuurlijke eigenschappen van rubber is de waterkering drempel anti-slip en veel zachter als een stenen dorpel waardoor tenen stoten  en scherpen kanten ook tot het verleden behoord. De waterkering kan op elke harde ondergrond, zoals tegels worden gelijmd.

Categorieën
Eten & drinken Gezondheid

Definitie van Vinho Verde

De wijngaarden van de Vinho Verde DOC regio in het noordwesten van Portugal strekken zich uit over lange groene heuvels van het Costa Verde gebied. De wijn die uit deze streek komt heeft dezelfde naam gekregen, namelijk vinho verde. Letterlijk betekent dit groene wijn, mede doordat deze streek er helemaal groen uitziet.

Vinho Verde is meestal een witte, lichte wijn met een redelijke zuurgraad en een laag alcoholpercentage. Het klimaat waarin de vinho verde wijn wordt geproduceerd is koel met veel regenval. Door de vele regenval produceren de wijngaarden mooi volgroeide druiven.

De beste Vinho Verdes worden gemaakt van de laat geoogste Alvarinho druif. Deze wijnen zijn vol van smaak, smaken naar tropisch fruit en hebben een redelijke zuurgraad.

Vinho Verdes zijn jonge en snel drinkbare wijnen. Hoe verser de wijn is, hoe frisser deze zal smaken.

Portugese wijnen

Naast Vinho Verde wijnen staat Portugal ook bekend om andere wijnsoorten. Een van de bekendste wijnsoorten zijn de vinhos generosos. Generosos betekent genereus en daarmee bedoelen ze hier het alcoholpercentage van de wijn. Bekende wijnsoorten die met alcohol versterkt zijn, zijn Port en Madera.
Voor de meer gerijpte wijnen moet je de vinhos maduros kiezen. Dit zijn oudere wijnen die voor een bepaalde tijd zijn opgeslagen om extra smaak te verkrijgen. Deze wijnen zijn meer voor de genieter.

In Portugal is wijn trouwens meer dan alleen een drankje. Ná koffie is het de meest gedronken drank van Portugal. Veel gezinnen drinken dan ook elke dag een glas rode wijn (vinho tinto) tijdens de lunch. Volgens vele Portugezen helpt wijn om een goede gezondheid te behouden en om langer te blijven leven.

Andere Portugese fruitdranken

Naast wijn en port zijn er nog andere fruitdranken die zeer populair zijn in Portugal. Een van die dranken is Medronho. Deze drank wordt gemaakt van de gelijknamige vrucht. De medronho is een harde, stekelige vrucht die aan bomen groeit. Medronho heeft een alcoholpercentage van ongeveer 48%. Daarom wordt het vaak als aperitiefje gedronken bij de koffie. Daarnaast is er nog Ginjinha. Ginjinha wordt gemaakt van de morel vrucht, beter bekend als zure kers. Van deze kers wordt ook kriekbier gemaakt. Met een alcoholpercentage van 18% is het een stuk minder sterk dan medronho. Dit drankje wordt ook vaker als shotje gedronken.

Categorieën
Financieel

Definitie van notaris

Een notaris is een persoon die werkzaam is bij een notarispraktijk, ook wel aangeduid als ‘notariaat’. Een notaris staat midden in de Nederlandse samenleving. Je schakelt een notaris in voor onder meer het opstellen van aktes voor het afsluiten een hypotheek, samenlevingsovereenkomst of (levens)testament. Daarnaast heb je bijvoorbeeld een notariële akte nodig voor de oprichting van een stichting of BV of het uitgeven van aandelen.

Wie werken er voor een notaris?

Een notaris is meestal eigenaar van een notariskantoor. Binnen het notariaat werken (kandidaat)notarissen, die universitair opgeleid zijn en een specifieke vervolgopleiding voor dit vakgebied hebben gevolgd. Daarnaast zijn er veelal enkele notarisklerken, die een studie rechten in het hoger beroepsonderwijs hebben gevolgd en notariële medewerkers met een juridische of administratieve middelbare beroepsopleiding, werkzaam. Een notaris en kandidaat-notaris zijn zowel jurist als publiek ambtenaar benoemd door de overheid. Daarnaast is een notaris, in de vorm van partner van een notariaat, meestal ook ondernemer. Het is echter mogelijk om als notaris in loondienst van een andere notaris te treden. Een notariskantoor is altijd in eigendom van een notaris.

Welke private en publieke taken heeft een notaris?

Je eigen bedrijf beginnen, een huis of bedrijfspand kopen, een partnerregistratie aangaan, je (levens)testament vastleggen. Op een notariaat helpen de medewerkers en met name de kandidaat-notaris en notaris je om de juiste keuzes te maken bij deze belangrijke momenten. Door aan te horen en mee te denken uit het perspectief van de client. En door raad te geven over de financiële en fiscale voor- en nadelen van bepaalde opties. Bij deze begeleidende rol wordt de notaris ondersteund door belastingadviseurs en accountants.

Binnen welke rechtsgebieden is een notaris actief?

De overheid heeft de notaris de taak gegeven authentieke akten op te stellen. Daarnaast zorgt de notaris voor certificering en legalisatie van officiële documenten en verzorgt hij of zij voor de aanvraag van apostilles bij de Rechtbank.

De meeste notarissen zijn gespecialiseerd in één of meer van de volgende vakgebieden:

 • Het familierecht, denk daarbij onder meer aan het adviseren over en opmaken van partnerschap registratie en echtscheidingsakten.
 • Het erfrecht, zoals het opmaken van (levens)testamentenverklaringen van erfrecht, erfovereenkomsten, maar ook praktische zaken als het afwikkelen van een nalatenschap, het opstellen van een erfbelasting aangifte en eindaangifte voor de inkomstenbelasting.
 • Het onroerende zaakrecht, dit omvat het opstellen van een koopovereenkomst, akte van levering, hypotheekakte, maar ook een akte in het kader van een openbare veiling. Bij de aankoop van een eigen huis, één van de grootste beslissingen in je leven, laat je je uiteraard helpen door een specialist.
 • Het ondernemingsrecht, bestaande uit het opzetten en registratie van een BV tot splitsing en bedrijfsoverdracht. Statuten aanpassingen, aandeelhoudersovereenkomsten en fusies zijn nog andere zaken waarbij de notaris een belangrijke rol heeft en documenten opstelt. Het begint al bij advisering voor de keuze van de rechtsvorm van je onderneming.

Wil je meer te weten komen over notarissen of hun dienstverlening? Neem dan contact op met een notaris en zorg ervoor dat de echt belangrijke aangelegenheden in jouw leven adequaat geregeld worden.

Categorieën
Huis & tuin

Definitie van expat

Wat is een expat?

Een expat (kort voor het Engelse expatriate) is iemand die voor zijn werk tijdelijk in het buitenland woont. Kenmerkend is dat zij meestal niet integreren en dat dit vaak ook niet verwacht wordt.

Expat woning

Expats werken vaak voor een korte tot middellange termijn voor een in Nederland gevestigd bedrijf. Vaak vind dat plaats in de grote steden Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Door de taalbarrière en een gebrek aan ervaring met de Nederlandse situatie is het voor deze mensen een hele uitdaging om een geschikte huurwoning te vinden waar ze tijdelijk kunnen wonen. Een expatmakelaar, bijv. expat makelaar Amsterdam, Happy Brokers, biedt dan uitkomst. Deze makelaars kennen de markt in- en uit, beheren een groot netwerk van verhuurders en kunnen als gevolg daarvan snel schakelen en inspelen op huurbehoeften van expats.

Categorieën
Ondernemen

De definitie van een bedrijf

Een bedrijf is een organisatie die product of dienst aanbiedt. Door middel van het aanbieden van dit product of deze dienst probeert het bedrijf winst te maken. Eigenlijk betekent dit dat zij graag geld willen verdienen aan dit product of deze dienst. Toch zijn er ook bedrijven die geen geld willen verdienen. Dit worden ook wel niet-commerciële organisaties genoemd. De tegenhanger zijn dan de eerder genoemde bedrijven die winst willen maken oftewel, de commerciële organisaties. Beide organisaties zullen geld verdienen. Het grote verschil is dat een niet-commerciële organisatie evenveel willen verdienen dan dat eruit gaat. De commerciële organisaties daarentegen willen juist veel meer verdienen dan dat er wordt uitgeven. Lukt dit? Dan is er vaak sprake van een succesvolle onderneming. Een onderneming is een andere term voor het woord bedrijf.

Een bedrijf beginnen

Een bedrijf kan elk persoon beginnen. Het is echter, wel van belang, wil je het bedrijf laten slagen, dat je kijkt naar kapitaal(geld) en een uniek idee. Deze twee punten zijn van belang voor elk bedrijf. Zonder start kapitaal kun je namelijk geen bedrijf beginnen. Je moet immers toch die administratie software of eerste voorraad kunnen kopen. Zonder geld is dit niet mogelijk. Daarnaast is het dus van belang dat je een idee of oplossing hebt voor iets waar mensen tegenaan lopen. Dit kan in de vorm van een product of een dienst zijn. Deze oplossing voor een probleem zorgt ervoor dat er potentieel mensen zijn die jouw product of dienst willen afnemen. Dit is jouw doelgroep. Deze doelgroep kun je bereiken door goede communicatie. Dit kan via advertenties of berichten in de krant, de radio, de tv of op het internet. Vervolgens is het dan belangrijk dat je deze mensen bereikt met jouw boodschap. Wanneer mensen dan op de hoogte zijn van deze boodschap zullen zij overgaan tot aankoop van jouw product. Dit geldt natuurlijk ook voor het aanbieden van diensten.

Een bedrijfspand huren of kopen in Rotterdam

Naast dit alles is voor bedrijven nog steeds van belang dat zij zich ergens huisvesten. Dit kan in een bedrijfspand. Je kunt er als bedrijf ervoor kiezen om een bedrijfspand te huren in Rotterdam. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid tot koop. Toch is dit voor groeiende kleine bedrijven vaak moeilijk. Zij hebben nog niet genoeg geld om dit te kunnen veroorloven. Door te kiezen voor een bedrijfspand in Rotterdam zorg je ervoor dat je goed vindbaar bent. De grote steden hebben namelijk vaak een goede infrastructuur. De Nederlandse overheid investeert bijvoorbeeld in de wegen en spoorwegen die naar deze grote steden leiden.

Categorieën
Techniek

Definitie van video renderen

Laten we vooraan beginnen met de basiskennis die benodigd is voor het maken van een videoproject. Dit klinkt namelijk makkelijk maar dat is het zeker niet.

Allereerst wordt er veel beeldmateriaal verzameld. Dan gaat er een editor aan de slag. Hij beslist welke shots hij gaat gebruiken en welke niet. Het is niet ongebruikelijk dat sommige video’s niet gebruikt worden, ook al heeft het veel tijd gekost om deze te maken. Als het niet bij de volledige film past, wordt hij gewoon verwijderd. Deze video’s vormen dan de ruwe montage. Na deze selectie gaat hij aan de slag met de daadwerkelijke montage. Dan worden alle zogenaamde clips achter elkaar gezet met een montageprogramma.

Uiteindelijk ligt er dan een eerste versie. Mochten er speciale effecten, teksten of animaties aan te pas komen dan worden deze nu toegevoegd. Als de eerste versie klaar is en zowel de editor als de regisseur tevreden zijn, is het tijd om te ‘renderen’.

Om het videoproject tot een logisch geheel te maken dat op elk device afgespeeld kan worden moet het aan elkaar geplakt worden tot een daadwerkelijk bestand. Dit gebeurt beeld voor beeld. Dit doe je door de computer opdrachten te geven:

 • Dit is shot #1. Ik wil 30 sec. van dit shot op plek één hebben staan
 • Dit is shot #2. Ik wil deze 5 sec. na shot 1 laten zien
 • En ga zo verder…

De computer zet shot #1 dan op A en na 30 seconden is shot #2 zichtbaar. Verder niets. Je kunt je voorstellen dat bij een film heel veel losse fragmenten gebruikt worden. Nu begrijp je vast ook waarom er voor een animatiefilmpje maken of een soepele weergave van je videoproject veel kennis én tijd benodigd is. Want dit renderproces herhaalt zich meerdere keren bij het maken van zo’n animatie. Als er achteraf aanpassingen moeten worden gedaan dan wordt het hele project nogmaals uitgerenderd.

Categorieën
Geen categorie

Definitie van renovatie

Je kent vast wel iemand waarbij de badkamer recent is verbouwd, of een familielid die de woonkamer heeft uitgebreid. Dit valt allemaal onder renovatie. Renovatie betekend vernieuwen. Vaak wordt de term renoveren gebruikt als het om een gebouw of woning gaat. Dit gebeurd meestal op het moment dat er een bepaalde schade aanwezig is of wanneer er sprake is van veroudering. Als een woning, appartement of kantoorgebouw dan wordt het vernieuwd, voor een gedeelte of helemaal. Een gebouw dat renovatie ondergaat is vaak te herkennen aan stijgers die er om heen staan. Het renoveren van gebouwen neemt vaak enige tijd in beslag, afhankelijk van hoe groot de klus is natuurlijk. Er worden vaak professionals ingeschakeld om een renovatie uit te voeren, maar je kunt er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Kies je voor het laatste, dan lees je hieronder ene aantal waardevolle tips!

 1. Hou je budget nauwlettend in de gaten

Hoe je het ook went of keert, een renovatie kost flink wat geld. Hier geld wel hoe meer je zelf doet, hoe minder je betaald. Natuurlijk lukt niet alles op eigen kracht. Zorg er daarom voor dat je altijd een potje beschikbaar hebt. Mocht je later nog professionele hulp nodig hebben, dan kun je dit potje altijd gebruiken.

 • Alles in huis scheelt stress

Er is niets vervelender dan midden op de dag beseffen dat je niet alles hebt. Maak van tevoren alles klaar. Denk bij jezelf na, hoe groot is de klus? Heb ik het juiste gereedschap? Moet ik een bouwcontainer huren? Is het antwoord op de laatste vraag je, dan kun je een bouwcontainer eenvoudig huren. Er zijn meerdere bedrijven die het mogelijk maken een bouwcontainer te huren.

 • Details zijn alles

Het afwerken van de details op het einde is erg belangrijk, zeker wanneer je het heft in eigen handen besluit te nemen. Denk hierbij aan dingen als de strakheid van de muren, de verwerking van kabels en bedrading, nette plintjes in de gang

Categorieën
Sport

Definitie van massage pistool

Je hebt vast wel eens na het sporten last van spierpijn gehad. Meestal was dit na enkele uren weer verdwenen maar soms houdt dit nog dagen erna aan. Het hebben van spierpijn kan vervelend zijn maar is niks ernstigs. Een massage pistool kan voor deze situatie een oplossing zijn, en hieronder leggen we je uit wat dit precies is.

Wat is een massage pistool

Met dit apparaat wordt het mogelijk om een massage op jezelf na te bootsen en te genieten van de fijne effecten. Hoewel het apparaat niet veel weg heeft van een pistool heeft het wel een gelijkenis aan een echt pistool. Bij een massage pistool maak je namelijk ook gebruik van een trigger om het apparaat te activeren. Het massage pistool deelt , na het activeren van de trigger, enkele rake klappen uit op je huid. Dit zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om een professionele deep-tissue massage na te bootsen.

Hoe werkt dit apparaat?

Een massage pistool maakt gebruik van kloppende en trillende bewegingen die druk uitoefenen op het spierweefsel. Dit proces zorgt onder andere voor een verbeterde revalidatie na een blessure, maar heeft ook nog tal van andere voordelen als gevolg. Zo kan het apparaat ook zorgen voor minder stress en spanning in het algemeen en zorgt het ervoor dat je minder last hebt van stijve spieren na een workout.

Wat kan ik met een massage pistool doen en wat zijn de voordelen?

Oorspronkelijk komt een massage pistool uit de professionele sportwereld. Dit betekent echter niet dat amateurs er geen gebruik van kunnen maken. De voordelen van het apparaat zijn namelijk voor professionele als amateursporters van toepassing. Veel last van stijve spieren of stress? Dan kan dit apparaat een oplossing voor je zijn.

Is het gebruik ervan gevaarlijk?

Het gebruik van een massage gun brengt geen grote risico’s met zich mee. Het kan echter wel dat het gebruik van het massage apparaat niet altijd even aangenaam kan zijn. Er zullen dus momenten zijn waarbij je soms even stevig op je tanden moet bijten. Gelukkig raak je hier snel aan gewend en zal je merken dat je hier steeds minder last van krijgt.

Categorieën
Huis & tuin

Definitie van een complete achtertuin

Natuurlijk weet je wat een achtertuin is, maar de vraag van vandaag is hoe jouw ideale achtertuin eruit ziet. Wat betekent een complete achtertuin voor jou? De achtertuin is voor veel mensen de plek van het huis waar ze tot rust kunnen komen. Hun eigen stukje natuur. Het is extra lekker wanneer je jouw tuin de aandacht hebt gegeven die deze verdiend. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hieronder vind je de belangrijkst tips als het gaat om de optimalisatie van jouw tuin!

 • Zoveel mogelijk vitamine D

Iedereen houdt van de zon. Sterker nog, dit is voor bijna iedereen de voornaamste reden om in de tuin de zitten of liggen tijdens de warmere maanden. Om zoveel mogelijk zonlicht in jouw tuin te laten vallen, kun je het volgende doen. Het is een gegeven dat de zon opkomst in het oosten, je weet ook dat de zon in de zomer eens stuk hoger staat dan in de winter. Hier kun je op inspelen. Wanneer je jouw zitgedeelte in aan het delen bent, probeer dit dan zo tactisch mogelijk te doen. Hoe beter jij dit doet, hoe meer je lekker kunt genieten van de zon.

 • Ga nuttig om met de ruimte die je hebt

Uiteraard heeft jouw achtertuin niet het oppervlakte van het vondelpark, en dat is ook niet erg!
Je moet het nu eenmaal doen met de grote van je tuin en als je slim bent is er best wat mogelijk.
Wanneer je er voor kiest om je tuin volledig met een grasmat of met tegels te bedekken, dan krijg je inderdaad het gevoel dat deze niet groter is dan 2 vierkante meter. Door een paar simpele aanpassingen te doen laat je jouw achtertuin er al snel ruimer uitzien. Hoogteverschil creëren is een van de opties. Hierdoor ontstaat er relief in je achteruin en dit zorgt ervoor dat het allemaal ruimtelijker lijkt. Ook het plaatsen van een grote boom of struik kan het beeld van een kleine tuin snel veranderen. Wees hier speels in en zoek iets dat bij jou past.

 • Speciale elementen toevoegen

Speciale elementen geven je tuin net dat beetje extra, ze zorgen voor karakter. Wat er wordt bedoeld met speciale elementen zijn dingen als een vuurplaats of een tuinhuis met overkapping, iets waar leven in zit. Speciale elementen als deze brengen een bepaalde sfeer met zich mee. Het vuur en de rook in de zomeravonden zorgt voor iets gezelligs. Je kunt ook spelen met water. Een watervalletje of stroming doet het altijd goed. Op deze manier laat je jouw tuin met kop en schouders uitsteken boven die van je buurman

 • Een strakke grasmat

Eigenlijk is geen enkele tuin compleet zonder een mooie, strakke grasmat. Eerder werd het al even kort benoemd, maar zorg er alsjeblieft niet voor dat je hele tuin uit gras bestaat. Dit oog nogal saai en is bovendien niet praktisch. Denk er maar eens over na. Stel je wilt in de zon gaan liggen, dan moet je al met een ligbed op het gras gaan liggen. Dit zorgt ervoor dat het gras beschadigd. Een goede tip: maak een gedeelte van je tuin groen met gras, maar niet alles.
Een goede grasmat neerleggen kost veel energie en moeite en wanneer deze af is moet je hem ook nog eens onderhouden. Een groen gazon heeft namelijk veel vijanden. Slakken of vliegjes bijvoorbeeld. Om te voorkomen dat je gras wordt aangevallen door vervelende insecten kun je aaltjes kopen. Aaltjes zijn kleine wormpjes die jou helpen om af te rekenen met deze beestjes. Je kunt aaltjes kopen op internet of in de winkel. Aaltjes worden vooral veel gebruikt door boeren die hun plantsoen moeten beschermen.

Categorieën
Eten & drinken

Definitie van wijn

Wijn is per definitie druivensap dat door vergisting alcoholisch is geworden. Wijn is immens populair over de hele wereld en bestaat al vele jaren. Veel mensen kiezen om tijdens het eten een wijntje te pakken. Wijn val namelijk goed samen met vis en vlees. De wijn is complimenteert namelijk goed de smaken. Wijn is er in verschillende soorten smaken en kleuren. Zo heb je witte en rode wijn, en droge en zoete wijn. Wijnen komen van over de hele wereld. Veel mensen kiezen daarom ervoor om wijn te bestellen. Je kunt wijn bestellen bij verschillende websites. Zo kun je door wijn te bestellen veel verschillende soorten wijn proberen.

Onze invloed op wijn

Je rode en witte wijn. Deze wijnen verschillen ook weer in smaken. Zo kun je een droge wijn hebben maar ook een zoette wijn. Wijn kan verschillende smaken wanneer de druiven van 2 verschillende wijngaarden komen. Zelfs wanneer deze wijngaarden naast elkaar liggen. Ook kan wijn hetzelfde smaken terwijl de druiven uit een heel ander continent komen. Dat komt omdat wij invloed hebben op de smaak van de wijn. Wij kunnen namelijk het hele proces van druif tot wijn beïnvloeden. Dit wordt ook wel een cultuur product genoemd. Dat wel zeggen dat, ten opzichte van een natuur product, We zelf invloed hebben op het eindresultaat. Wijn was vroeger waarschijnlijk een natuur product maar tegenwoordig sturen we het meeste aan. De wijnmaker wilt namelijk controle hebben over het eindproduct en zal daarom van alles proberen om de wijn te beheersen.

Natuurlijke invloed op wijn

Tijdens het groeien van de druif heeft natuur veel invloed op de druif. Het klimaat is een grote factor. De warmte beïnvloed het rijpingsproces van de druif. Het moet dus niet te warm zijn anders rijpt de druif te snel. Een andere factor is de grond. De druif moet namelijk genoeg water en voeding uit de grond krijgen. Dit bepaald namelijk veel hoe de druif smaakt. Op deze manier krijg je dus dat wijn overal anders smaakt. Ook ontstaat zo het verschil tussen hele dure en goedkope wijnen.