Categorieën
Financieel

Definitie van eigenwoning forfait

Inhoudsopgave

Nederland staat bekend om het complexe belastingstelstel. Een van deze aspecten dat wel eens voor verwarring zorgt is het eigenwoning forfait. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar het is vrij eenvoudig als het goed wordt uitgelegd. Daarom zullen we de definitie van eigenwoning forfait uitleggen in deze blog.

Wat is de betekenis van het eigenwoning forfait?

Het eigen woning forfait is een term dat in het Nederlandse belastingstelsel betrekkring heeft op het fiscale inkomen. Een huiseigenaar moet dit aangeven in zijn/haar belastingaangifte. Het is van toepassing op mensen die in het bezit zijn van een eigen woning en daar ook in wonen. Het woning forfait is dus relevant voor degenen die hun huis als hoofdverblijf gebruiken. Het eigenwoning forfait is geen belasting die je moet betalen. Het is een bijtelling bij je belastbaar inkomen. Het is berekend aan de hand van de WOZ-waarde van je woning. Vooral als je gaat verhuizen is het inlezen over het eigenwoning forfait van belang. Voor de lezers die bijvoorbeeld verhuizen naar Brummen is dit artikel relevant.

Hoe wordt het eigenwoning forfait berekend?

De WOZ-waarde wordt als uitgangspunt genomen bij deze berekening. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente waarin je woont. Het geeft een schattig van de waarde van je woning weer. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met een bepaald percentage om het uiteindelijke eigenwoning forfait te bepalen. Het percentage waarmee berekend wordt kan jaarlijks veranderen, dit wordt bepaald door de overheid. Verder is het percentage afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Meestal schommelt dit tussen de 0,2% en 0,75%. Hoger de waarde van het huis des te hoger het eigenwoning forfait zal zijn.

Waarom bestaat het eigenwoning forfait?

Het eigenwoning forfait bestaat om een ‘voordeel’ te belasten dat huiseigenaren hebben. Wanneer je in je eigen woning woont, hoef je geen huur te betalen. Dit wordt gezien als financieel voordeel. Daarom moet de overheid ervoor zorgen dat dit voordeel op een bepaalde manier wordt belast. Door het toepassen van het eigenwoning forfait, wordt een deel van het financiële voordeel belast. Dit betekent dat je belasting moet afdragen over een deel van de waarde van je eigen woning. Met deze afgedragen belastingen genereert de overheid inkomsten. Met deze inkomsten worden overheidsvoorzieningen zoals gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur gefinancierd.

Vrijstellingen en uitzonderingen

Niet alle huiseigenaren hoeven het eigenwoning forfait te betalen. Er zijn hierbij enkele uitzonderingen en vrijstellingen van toepassing. Dit zijn een paar situaties waarin het eigenwoning forfait niet van toepassing hoeft te zijn:

  • Tijdelijke verhuur. Als jouw woning tijdelijk wordt verhuurd, kan het eigenwoning forfait tijdens die periode niet van toepassing zijn. Dit geldt alleen als de woning niet langer dan dertig dagen verhuurd wordt.
  • Leegstaande woning. Als de woning tijdens een bepaalde periode leegstaat, bijvoorbeeld wegens verbouwing, kan het eigenwoning forfait verminderd worden. Het kan zelfs ook tijdelijk niet van toepassing zijn.
  • Woning in aanbouw. Als je een nieuwe woning hebt laten bouwen en hier nog niet bent ingetrokken wordt het forfait nog niet toegepast. Het eigenwoning forfait wordt pas toegepast vanaf het moment dat je daadwerkelijk in de nieuwe woning woont.

Bekijk ook Definitie van aardlekschakelaar

Gevolgen voor de belastingaangifte

Het eigenwoning forfait heeft gevolgen voor de belastingaangifte. Het bedrag dat aan de hand van de WOZ-waarde van de woning wordt berekend, geldt als belastbaar inkomen. Dit kan het gevolg van een hoger belastingtarief hebben. Dit leidt op den duur tot een hogere belastingaanslag.

Het eigenwoning forfait is voor huiseigenaren dus erg belangrijk om van op de hoogte te zijn. Het kan helpen onnodige belastingslasten te voorkomen. Met de juiste kennis kun je als huiseigenaar de invloed van het eigenwoning forfait op je financiën minimaliseren.

Meer financiële definities te weten komen? Bekijk dan ook de definitie van liquide middelen.