Categorieën
Flora & fauna

Definitie van natuurinclusief renoveren

Inhoudsopgave

Natuurinclusief renoveren is actueel en is heel belangrijk bij het verbouwen van je huis of ander gebouw. Maar wat betekent het precies? En is het belangrijk om hierover advies in te winnen bij een gespecialiseerd bedrijf? In deze blogpost zullen we de definitie van natuurinclusief renoveren bespreken, en wat voor voordelen dit kan hebben voor het milieu en de biodiversiteit.

Definitie van natuurinclusief renoveren

Natuurinclusief renoveren is een bouwtechniek waarbij bij de renovatie van een gebouw of woning rekening wordt gehouden met de natuurlijke omgeving en de daarbij horende biodiversiteit. Het doel is om de relatie tussen de gebouwde omgeving en de natuur niet alleen te behouden maar zelfs te versterken, door het creëren van geschikte leefomgevingen voor planten en dieren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van groene daken, het plaatsen van vleermuiskasten en insectenhotels, maar ook een natuurlijke tuin helpt je met je natuurinclusieve renovatie. Bomen en bloeiende heesters leveren namelijk een forse bijdrage aan een gezonder leefklimaat doordat ze onder andere CO² opnemen en fijnstof afvangen.

Stap één van natuurinclusief renoveren is het inwinnen van ecologisch advies van een gespecialiseerd bedrijf. Dit is belangrijk omdat zij de expertise in huis hebben over de mogelijkheden voor het creëren van een geschikte leefomgevingen voor planten en dieren. Ze kijken naar wat er nodig is voor natuurinclusieve renovatie wat leidt tot onder andere geluidsisolatie, luchtzuivering en waterbergingscapaciteit. Ook kan er gekeken worden naar welke bouwmaterialen het meest geschikt zijn voor het behoud van de biodiversiteit.

Wat zijn de voordelen van natuurinclusief renoveren?

Het natuurinclusief renoveren van gebouwen en woningen kan vele voordelen hebben voor het milieu en de biodiversiteit. Zo kan het zorgen voor meer groen in de stad, wat zorgt voor een betere luchtkwaliteit en warmteregulering in het stedelijk gebied. Daarnaast biedt het een geschikte leefomgeving voor insecten en vogels, wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Als gevolg van deze stedenbouwkundige ontwikkelingen is met name het aantal huismussen en gierzwaluwen sinds het eind van de vorige eeuw sterk afgenomen. 

Ook voor bewoners kan natuurinclusief renoveren bijdragen aan de gezondheid en welzijn. Groene daken en tuinen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een vermindering van stress en een betere luchtkwaliteit. Het is dus niet alleen goed voor het milieu en de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid van de mens.

Kortom, natuurinclusief renoveren is een bouwtechniek waarbij bij de renovatie van een gebouw of woning rekening wordt gehouden met de natuurlijke omgeving en biodiversiteit. Door het maken van geschikte leefomgevingen voor de flora en fauna kan dit bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, vermindering van het stedelijk hitte-eilandeffect, en de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Het is dus een duurzame en verantwoorde keuze voor zowel het milieu als de mens.