Categorieën
Gezondheid

Definitie van logopedie

Inhoudsopgave

Het paramedisch beroep logopedie is gericht op het onderzoeken, voorkomen en behandelen van stoornissen op het gebied van taal, spraak, gehoor, communicatie en stem. Een logopedist specialiseert zich in het diagnosticeren en behandelen van deze problemen bij zowel kinderen als volwassenen. Op de vraag wat een logopedist doet en wat het verschil is van logopedie voor volwassen en logopedie voor kinderen krijg je in deze blog antwoord.

Wat doet een logopedist?

Een logopedist onderzoekt en behandelt problemen op het gebied van verbale en auditieve communicatie. Hierbij kan gedacht worden aan problemen zoals stotteren, spraakproblemen, taalontwikkelingsstoornissen, stemproblemen en gehoorproblemen. De behandeling van de logopedist kan bestaan uit oefeningen, advies, begeleiding en training. Logopedie komt van het Griekse logos en paideia welke ‘woord’ en ‘opvoeding’ betekenen.

Logopedie voor kinderen

Logopedie voor kinderen richt zich voornamelijk op de ontwikkeling. Dit betreft zowel de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden als taalontwikkeling bij kinderen. De logopedist helpt bijvoorbeeld bij het verbeteren van de uitspraak, het uitbreiden van de woordenschat en het overbrengen van verhalen. Bij leerproblemen zoals lezen en spellen kan een logopedist ook ondersteuning bieden.

Het tijdig signaleren en behandelen van eventuele taal- en spraakproblemen is belangrijk omdat onbehandelde problemen namelijk kunnen leiden tot sociaal-emotionele problemen en leerachterstanden. Door hier vroeg bij te zijn, kan dit tijdig opgepakt worden.

Logopedie voor volwassenen

Logopedie voor volwassenen richt zich op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden en het herstellen van spraak-, taal-, stem- en gehoorproblemen. Volwassenen kunnen bijvoorbeeld problemen hebben na een beroerte, bij een neurologische aandoening of bij stemproblemen door overbelasting van de stem. Op het gebied van slikkenen ademhalen kan een logopedist ook helpen. 

Logopedie kan ook een rol spelen bij mensen die een andere moedertaal hebben en de Nederlandse taal willen leren spreken en begrijpen. De logopedist kan helpen bij het verbeteren van de uitspraak en het begrijpen van de Nederlandse taal.

Specialisaties binnen de logopedie

Binnen de logopedie zijn er verschillende specialisaties mogelijk. Zo zijn er logopedisten die zich richten op het behandelen van stemstoornissen, zoals heesheid en een schorre stem. Daarnaast zijn er logopedisten die zich richten op het behandelen van spraakproblemen, zoals stotteren en slissen. Ook zijn er logopedisten die zich richten op het behandelen van taalproblemen, zoals taalontwikkelingsstoornissen en afasie.

Preverbale logopedie is weer een andere specialisatie binnen de logopedie. Dit is gericht op het behandelen van slik- en voedingsproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan problemen met de borst- of flesvoeding, moeite met het doorslikken van eten of een verhoogd risico op verslikken.

Daarnaast zijn er ook logopedisten die zich richten op de behandeling van gehoorproblemen, zoals slechthorendheid en doofheid. Deze logopedisten werken nauw samen met KNO-artsen en audiologen.