Categorieën
Financieel

Definitie van notaris

Inhoudsopgave

Een notaris is een persoon die werkzaam is bij een notarispraktijk, ook wel aangeduid als ‘notariaat’. Een notaris staat midden in de Nederlandse samenleving. Je schakelt een notaris in voor onder meer het opstellen van aktes voor het afsluiten een hypotheek, samenlevingsovereenkomst of (levens)testament. Daarnaast heb je bijvoorbeeld een notariële akte nodig voor de oprichting van een stichting of BV of het uitgeven van aandelen.

Wie werken er voor een notaris?

Een notaris is meestal eigenaar van een notariskantoor. Binnen het notariaat werken (kandidaat)notarissen, die universitair opgeleid zijn en een specifieke vervolgopleiding voor dit vakgebied hebben gevolgd. Daarnaast zijn er veelal enkele notarisklerken, die een studie rechten in het hoger beroepsonderwijs hebben gevolgd en notariële medewerkers met een juridische of administratieve middelbare beroepsopleiding, werkzaam. Een notaris en kandidaat-notaris zijn zowel jurist als publiek ambtenaar benoemd door de overheid. Daarnaast is een notaris, in de vorm van partner van een notariaat, meestal ook ondernemer. Het is echter mogelijk om als notaris in loondienst van een andere notaris te treden. Een notariskantoor is altijd in eigendom van een notaris.

Welke private en publieke taken heeft een notaris?

Je eigen bedrijf beginnen, een huis of bedrijfspand kopen, een partnerregistratie aangaan, je (levens)testament vastleggen. Op een notariaat helpen de medewerkers en met name de kandidaat-notaris en notaris je om de juiste keuzes te maken bij deze belangrijke momenten. Door aan te horen en mee te denken uit het perspectief van de client. En door raad te geven over de financiële en fiscale voor- en nadelen van bepaalde opties. Bij deze begeleidende rol wordt de notaris ondersteund door belastingadviseurs en accountants.

Binnen welke rechtsgebieden is een notaris actief?

De overheid heeft de notaris de taak gegeven authentieke akten op te stellen. Daarnaast zorgt de notaris voor certificering en legalisatie van officiële documenten en verzorgt hij of zij voor de aanvraag van apostilles bij de Rechtbank.

De meeste notarissen zijn gespecialiseerd in één of meer van de volgende vakgebieden:

  • Het familierecht, denk daarbij onder meer aan het adviseren over en opmaken van partnerschap registratie en echtscheidingsakten.
  • Het erfrecht, zoals het opmaken van (levens)testamentenverklaringen van erfrecht, erfovereenkomsten, maar ook praktische zaken als het afwikkelen van een nalatenschap, het opstellen van een erfbelasting aangifte en eindaangifte voor de inkomstenbelasting.
  • Het onroerende zaakrecht, dit omvat het opstellen van een koopovereenkomst, akte van levering, hypotheekakte, maar ook een akte in het kader van een openbare veiling. Bij de aankoop van een eigen huis, één van de grootste beslissingen in je leven, laat je je uiteraard helpen door een specialist.
  • Het ondernemingsrecht, bestaande uit het opzetten en registratie van een BV tot splitsing en bedrijfsoverdracht. Statuten aanpassingen, aandeelhoudersovereenkomsten en fusies zijn nog andere zaken waarbij de notaris een belangrijke rol heeft en documenten opstelt. Het begint al bij advisering voor de keuze van de rechtsvorm van je onderneming.

Wil je meer te weten komen over notarissen of hun dienstverlening? Neem dan contact op met een notaris en zorg ervoor dat de echt belangrijke aangelegenheden in jouw leven adequaat geregeld worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *