Categorieën
Hobby

De definitie van autisme

Inhoudsopgave

Meer dan 1% van de mensen in Nederland (ongeveer 200.000 mensen) lijdt aan autisme. Het aantal mensen dat met autisme omgaat (zoals ouders, broers en zussen, partners, leerkrachten en verzorgers) is vele malen groter.

Volgens Wouter Staal, psychiater en hoogleraar autisme, is autisme ‘een verzamelnaam voor gedragskenmerken, die duidt op kwetsbaarheid in: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit van denken en handelen En informatie filteren en integreren. “

De meeste mensen met autisme hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting lijdt 30% van de mensen aan een verstandelijke beperking.

Gedragskenmerken

Wetenschappers over de hele wereld doen al jaren diepgaand onderzoek naar autisme. Hierdoor is het nog steeds niet precies duidelijk wat autisme is. Er zijn ook geen “biomarkers” (zoals bloed- of DNA-tests) die kunnen worden gebruikt om autisme objectief te diagnosticeren. Daarom is de diagnose nog steeds gebaseerd op gedragskenmerken.

Er is echter al veel bekend. Bijvoorbeeld over de problemen die mensen met autisme kunnen tegenkomen en hun krachtige eigenschappen. Vooral op sociaal gebied ondervinden veel autistische patiënten vaak problemen. Hun “sociale intuïtie” lijkt niet goed ontwikkeld of anders.

Informatieverwerking

Vergeleken met mensen zonder autisme verwerken mensen met autisme informatie in de hersenen anders. Nadruk geldt ook voor informatie die via de zintuigen binnenkomt. Veel mensen met autisme hebben te maken met sensorische overgevoeligheids- of overgevoeligheidsreacties.

Autisme beïnvloedt alle aspecten van het leven, alle levensfasen. Dit hangt in grote mate af van het individu en meestal ook van de levensfase van een persoon. Vooral tijdens de overgangsperiode, als de juiste ondersteuning niet op tijd wordt verkregen, is de kans op vastlopen relatief groot voor autistische patiënten. Bijvoorbeeld de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, overgang van onderwijs naar stage / werk, of van thuiswonen bij ouders / verzorgers naar zelfstandig wonen.

Omgaan met autisme

Voor veel mensen is het niet eenvoudig om met een persoon om te gaan die is gediagnostiseerd met autisme. Ouders met autistische kinderen weten in tegenstelling wel precies hoe dit moet. Hierom is een oppas vinden niet altijd even makkelijk. Oppas Den Haag heeft hier speciale werknemers voor, zodat jouw kind de benodigde aandacht krijgt.