Categorieën
Gezondheid

Definitie van blended care

Inhoudsopgave

Een term die we regelmatig voorbij zien komen is blended care. Deze term heeft betrekking op de zorg, waarbij een combinatie wordt gemaakt van traditionele behandelingen (face-to-face) en online hulpverlening. Zeker in een wereld, waarin digitaal steeds belangrijker wordt, is het steeds meer vanzelfsprekend om online te zijn. Je ziet toepassingen van blended care dan ook steeds meer terugkomen. Denk aan een consult dat de huisarts via een online videoverbinding doet. Dit kan ook nog een stap verder gaan door metingen te doen bij de patiënt, door de activiteit voor een langere tijd te meten. Het advies wordt dan niet gegeven op basis van een momentopname, maar door het volgen van de activiteit voor een langere tijd.

Voordelen van blended care

Blended care kan gezien worden als het beste van twee werelden. Je krijg zowel het directe sociale contact als ook de flexibiliteit van online ondersteuning. Dit is dan ook direct het belangrijkste voordeel van blended care. Daarnaast is het efficiënt, kwalitatief en worden kosten bespaard. De patiënt wordt betrokken in het behandelproces, waardoor het niet alleen de huisarts of ondersteuner is die met een actieplan komt.

Efficiëntie

Door middel van blended care zal de patiënt invloed krijgen op het proces en ook op het invoeren van de gegevens. Waar je normaal gesproken als patiënt moet controleren of de ondersteuner alles goed heeft genoteerd, doet de patiënt dit nu zelf. De registratie is dus altijd goed en daarnaast scheelt het tijd voor de ondersteuner. Hierdoor blijft er meer tijd over voor het helpen van de patiënt.

Kwaliteit

Tegenwoordig wordt het schrijven van het gespreksverslag overgelaten aan de patiënt, met aanvullingen van de ondersteuner. Het zal geschreven worden vanuit het oogpunt van de patiënt, met daarin zijn of haar ervaringen. Doordat de ondersteuner dit daarna nog verder kan aanvullen, zal de kwaliteit van het verslag goed zijn. Op basis van het verslag kan er kwalitatiever gewerkt worden, wat ten goede komt van het behandelplan van de patiënt

Kostenbesparing

Waar er door de overheid bezuinigd wordt op de zorg, zal er flexibel ingespeeld moeten worden op deze bezuinigingen. Uit onderzoek van VitaValley blijkt dat blended care ook kostenbesparend is. Mensen kunnen sneller geholpen worden en daarnaast kunnen er meer mensen geholpen worden, doordat er online consulten plaats kunnen vinden.

Zelfzorg

Door blended care kunnen cliënten steeds meer zelf bepalen, zoals ook het tijdstip wanneer zij aan de slag willen gaan met oefeningen. In drukke werklevens van cliënten komt dit ten goede, omdat ze zelf kunnen inschatten wanneer zij aan de slag kunnen met de oefeningen. Om de cliënt te ondersteunen kan de ondersteuner een duwtje in de rug geven, door middelen van online zorg toe te passen, zoals videobellen en het sturen van reminders. Blended care biedt dus echt een toegevoegde waarde uit de zorg, omdat het beste uit twee werelden samenkomt. Dit is dan ook de toekomst van de zorg, zoals ook blijkt uit de vraag vanuit cliënten naar blended care.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *