Categorieën
Financieel

Definitie van erfrecht

Inhoudsopgave

De wettelijke bepaling “erfrecht” stelt vast wie de erfgenamen zijn wanneer iemand zonder testament komt te overlijden. De uiteindelijke erfgenaam is afhankelijk van de relatie die men had met de overledene. Lees hieronder meer over erfrecht en wanneer een erfrecht advocaat nodig is.

Wanneer een erfrecht advocaat inschakelen?

In veel families is erfrecht een zeer lastig onderwerp om over te praten. Als het gaat over de verdelingen in testamenten weet u soms niet wat u wel en niet mag. Hierdoor kan een testament te ingewikkeld raken of er ontstaan conflicten die u liever wilt vermijden. Voor advies over erfrecht kunt u het beste contact opnemen met een erfrecht advocaat. Een erfrecht advocaat is op de hoogte van alle rechten en plichten van de erfgenaam en kan u ondersteunen om alles overzichtelijk in kaart te brengen.

Een onduidelijk testament?

De erflater, oftewel de overledene, heeft in de meeste gevallen eigendommen, maar soms is het niet duidelijk wie de begunstigde is. In dit geval gaat de erfenis (ook zonder testament) direct naar de laatste echtgenoot, waarbij de kinderen ook recht hebben op hun deel. Dit zijn meestal de kinderen van de overledene. Een erfrecht advocaat kan onduidelijke teksten beter verklaren en controleert of de erflater wellicht een andere bedoeling voor ogen heeft gehad. Anders zal het testament vervallen. In het testament staan altijd de personen die een deel van de erfenis bezitten. Ook kan er gesproken worden over vruchtgebruik. Dat betekent dat de echtgenoot of echtgenote van de erflater nog steeds gebruik maakt van het goed. In de meeste gevallen valt de erfenis onder de naam van de kinderen.

Niet tevreden met de verdeling?

Het komt ook voor dat er geen overeenstemming is tussen de erfgenamen over de goederen, lasten of andere zaken. Het is dan belangrijk dat de erfgenamen tot een overeenkomst komen samen met een erfrecht advocaat. De advocaat zorgt ervoor dat alle eisen tegemoet worden gekomen en straalt redelijkheid uit. De procedure kan soms van lange duur zijn, zeker als er een of meerdere personen niet akkoord gaan met de eisen.
De verdeling van de erfenis kan bekeken worden vanuit verschillende aspecten. De erfrecht advocaat kijkt bijvoorbeeld naar hoe de goederen, lasten of andere zaken te verdelen zijn, de wijze waarop de verdeling plaatsvindt en het vaststellen van de verdeling. Zo is het verdelen zowel juridisch als praktisch ingesteld en is het voor alle partijen gemakkelijker en overzichtelijker.

Wat te doen met de verdeling van schulden?

Het kan zijn dat er nog openstaande schulden zijn, bijvoorbeeld een oude lening. Als de erflater geen testament had, zullen de schulden automatisch eerst bij de echtgenoot of de geregistreerde partner belanden. Daarna erven de kinderen de schulden. Als de erflater wel een testament had, dan staat er altijd in wie de schulden zal erven. Als u niet genoeg vermogen heeft om deze schulden op u te nemen, dan hoeft u de erfenis niet te aanvaarden.

Bron: https://www.erfrechtonline.nl/