Categorieƫn
Religie

Definitie van kerk

Inhoudsopgave

Wat is een kerk?

Wanneer de meeste mensen het woord kerk horen, denken ze waarschijnlijk aan een gebouw. Misschien is het een sjiek gebouw of een eenvoudig gebouw waar gelovigen samenkomen. Maar bijbels gesproken is een kerk veel meer dan een gebouw. Sommigen zouden zelfs zeggen dat de kerk helemaal geen gebouw is, maar helemaal over de mensen gaat. Maar wat is de kerk? Het gebied van de theologie dat probeert alle aspecten van de kerk te begrijpen, staat bekend als ecclesiologie. Het is afgeleid van het Griekse woord ekklesia, een algemene term die verwijst naar een bijeenkomst of vergadering. Er zijn een aantal aspecten aan het onderwerp ecclesiologie, maar dit artikel zal zich concentreren op het definiƫren van de term kerk, het begrijpen van de aard en het doel ervan.

Een Kerk is meer dan gebouwen

De vroegchristelijke kerk had geen gebouwen, althans niet in de zin van wat we vandaag als kerkgebouwen zouden beschouwen. De christenen in de eerste eeuw werden vaak vervolgd en als gevolg daarvan ontmoetten ze elkaar vaak in het geheim, meestal thuis. Toen de invloed van het christendom zich verspreidde, werden er uiteindelijk gebouwen opgericht die waren gewijd aan de eredienst en die werden wat we tegenwoordig kennen als kerken. In die zin bestaat de kerk dus uit mensen en niet uit gebouwen. Gemeenschap, aanbidding en bediening worden allemaal geleid door mensen, niet door gebouwen. Kerkstructuren vergemakkelijken de rol van Gods volk, maar vervullen die niet.

Wat doet de kerk?

De kerk is geen gebouw, maar een lichaam van gelovigen met een specifieke aard en doel. Deze bijbelse rollen of bedieningen van de kerk zijn er fundamenteel voor. Wat zijn deze rollen? Ze zijn talrijk, maar de sleutel tot elke kerk zijn de fundamenten van aanbidding, opbouw en evangelisatie. Aanbidding is Godgericht en Christusgericht. Het gaat er niet om christenen te entertainen met flitsende vertoningen of presentaties, maar om onze liefde tot uitdrukking te brengen door onze Schepper te aanbidden. We moeten God loven en verheerlijken in aanbidding. Als zodanig moet elke christen deel uitmaken van regelmatige gemeenschap en aanbidding. Opbouw is ook een rol van de kerk. Het omvat het opbouwen van gelovigen, maar ook het koesteren, opbouwen of helpen van gelovigen om volwassen te worden in Christus. Daartoe worden kerken belast met een verscheidenheid aan bedieningen, zoals bijbelstudie, voortgezet onderwijs in aanverwante gebieden, bidden voor elkaar, daden van oprechte gastvrijheid en meer. Evangelisatie is ook een sleutelrol van de kerk. Dit betekent een verloren wereld bereiken met het goede nieuws over Jezus. Omdat mensen vaak vragen of twijfels hebben over Christus en het christendom, behoort het kennen van de waarheid en het kunnen verdedigen ervan (apologetiek) ook tot de rol van de kerk. Maar afgezien van evangelisatie in de zin van het bereiken van het evangelie, moet de kerk ook tastbaar mededogen en barmhartigheid uitdrukken door anderen te helpen. Door het voorbeeld van Christus te volgen om anderen lief te hebben, moet ook de kerk proberen een echt verschil in de wereld te maken, zonder de boodschap van Christus te verwaarlozen. Als een kerk geen van deze sleutelrollen vervult – aanbidding, opbouw, evangelisatie – dan functioneert de kerk niet zoals God het bedoeld heeft. Toegegeven, er zijn momenten waarop kerken tot op zekere hoogte met uitdagingen en strijd worden geconfronteerd, maar een gezonde kerk probeert dergelijke uitdagingen te overwinnen op een manier die God en Zijn bedoelingen voor Zijn kerk eer aandoet.

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Kerk Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *