Categorieën
Juridisch

Definitie van mediation

Inhoudsopgave

Wat komt er in je op als je aan een mediator denkt? Misschien denk je aan iemand die conflicten oplost en ervoor zorgt dat beide partijen weer met elkaar kunnen communiceren. Maar wat doet een mediator nu precies? In dit artikel duiken we dieper in op de definitie van mediation en alles wat hierbij komt kijken.

De definitie van mediation

Wanneer je op juridisch gebied een meningsverschil hebt, maar hier wel samen uit wil komen zonder rechtszaak, dan kan een mediator je hierbij helpen. De definitie van een mediator is: “een objectieve en deskundige bemiddelaar die je helpt een juridisch probleem op te lossen”. Het hoofddoel van mediation is in een of meerdere vertrouwelijke gesprekken jou en de tegenpartij aan te zetten tot overeenkomst. Mediation vindt alleen plaats op basis van vrijwilligheid van beide partijen.

definitie van mediation

Verschil tussen een mediator en een advocaat

Het grootste verschil tussen een mediator en een advocaat is dat een advocaat de belangen behartigt van slechts een partij. Een mediator is neutraal en zal dus voorkeur uitspreken voor een bepaald standpunt. Bot gezegd, is een mediator iemand die ervoor zorgt als gespreksleider dat iedere partij zijn of haar standpunten kenbaar kan maken en onderbouwen. Een advocaat staat plat gezegd aan jouw kant en zal jou verdedigen in een rechtszaak. Er zijn verschillende specialismen binnen de advocatuur, zoals incasso advocaten, letselschade advocaten en erfrecht advocaten.

Voordelen van mediation

Mediation biedt verschillende voordelen, waaronder:

  • Mediation is vaak goedkoper dan juridische procedures.
  • Mediation kan veel sneller worden afgerond dan een gerechtelijke procedure, die maanden of zelfs jaren kan duren.
  • Partijen hebben meer controle over het proces en de uitkomst. In mediation werken de betrokkenen samen om een oplossing te vinden, in plaats van dat een rechter een beslissing oplegt.
  • Wat in de mediation wordt besproken, blijft tussen de betrokken partijen en wordt niet openbaar gemaakt, in tegenstelling tot gerechtelijke procedures die vaak openbaar zijn.
  • Omdat mediation gericht is op samenwerking en wederzijds begrip, kan het helpen om relaties te behouden of te verbeteren. Dit is vooral belangrijk in situaties waar de partijen na het conflict nog met elkaar moeten omgaan, zoals na een gesprek met een mediator bij echtscheiding.
  • Deelname aan mediation is vrijwillig, wat betekent dat beide partijen bereid zijn om naar een oplossing te zoeken.
  • Mediation biedt meer flexibiliteit in termen van oplossingen en afspraken. Partijen kunnen creatieve en op maat gemaakte oplossingen bedenken die in een rechtbanksetting niet mogelijk zouden zijn.

Kosten van een mediator

Mediation is sneller en goedkoper dan het inschakelen van een advocaat. Hoeveel je precies moet betalen, is afhankelijk van het geldbedrag dat jouw mediator rekent voor zijn of haar diensten. Vraag daarom van tevoren wat je mediator zicht vraagt. Heb je een laag inkomen en kun je geen mediator betalen? Dan maak je kans op een toevoeging. In dit geval betaalt de overheid de kosten voor een mediator, waarbij jij alleen een kleine bijdrage betaalt. De mediator regelt de aanvraag, waarna de Raad voor Rechtsbijstand besluit of je er recht op hebt.