Categorieën
Huis & tuin

De definitie van een brandwerende doorvoering

Inhoudsopgave

Het is erg belangrijk dat een gebouw voorzien is van brandveiligheid. Maatregelingen zoals brandwerende doorvoeringen kunnen hierbij niet ontbreken. Maar wat is een brandwerende doorvoering eigenlijk en wat zijn de eisen waaraan een brandwerende doorvoering aan moet voldoen?  Je leest het allemaal in dit artikel.

Wat zijn brandwerende doorvoeringen?

Doorvoeringen zijn elementen die niet allemaal beperkt worden tot één ruimte. Er zijn bijvoorbeeld voor kabels en buizen die lopen van ruimte tot ruimte of die door het plafond heen lopen. Elk gebouw heeft dit wel, maar heel veel mensen hebben geen idee hoe belangrijk het is om dit ook brandwerend te maken. Daarom zijn hier eisen voor gesteld. Zonder brandwerende doorvoeringen is het gebouw niet brandveilig.

leidingen metrostation

Waarom zijn brandwerende doorvoeringen belangrijk?

Brandwerende doorvoeringen zijn noodzakelijk om er voor te zorgen dat vuur en rook zich niet verder verspreiden via voegen en gaten in de muur. Bij een brand is het van groot dat de doorvoeren van kabelgoten luchtdicht en rookdicht zijn. Zo wordt er voorkomen dat vuur wordt aangewakkerd door zuurstof en dat rook zich doorheen het gebouw verspreidt. Brandwerende doorvoeringen en afdichtingen dragen bij aan een veilige evacuatie tijdens een noodsituatie. Let daarom bij het kopen of renoveren van een gebouw goed op de brandveiligheid.

Regelgeving brandwerende doorvoeringen

Sinds de afgelopen jaren zijn de regels wat betreft de brandveiligheid van gebouwen, woningen, kantoren veel strenger geworden. Dit geldt voor zowel de Nederlandse als de Europese regels. Sinds de invoering van het bouwbesluit moet de brandwerende doorvoering aan strengere eisen voldoen. De doorvoering voor een brandwerende wand, plafond of vloer moet dezelfde brandwerendheid bezitten als de constructie zelf. Voor het afdichten van doorvoeringen kan een opschuimende band, brandwerende kit of brandwerende manchetten gebruikt worden.

Factuur huis

Hoe worden brandwerende doorvoeren aangebracht?

Doorvoeringen afdichten wordt gedaan met verschillende technieken. Lees hier stap voor stap hoe brandwerende doorvoeren worden aangebracht.

Stap 1 inspectie vooraf

Voordat er aan de slag gegaan kan worden, wordt er vooraf een uitgebreide inspectie gedaan. Hieruit kan de behoefte van het project bepaald worden. Er wordt gekeken naar welke technieken het meest geschikt zijn voor de brandwerende doorvoeringen. Nu kan het gebouw echt brandveilig gemaakt worden.

Stap 2: opstellen van een offerte

Na de inspectie wordt er een offerte opgesteld met een persoonlijk dossier. Hierin vind je het advies over de brandbeveiliging, de materiaalkeuze en prijzen voor de afdichting van de doorvoeringen.

Stap 3: Brandwerende doorvoeringen afdichten

Brandwerende doorvoeringen worden afgedicht met gecertificeerde producten. Een voorbeeld hiervan zijn brandwerende rotswolplaten. Deze platen worden voorbehandeld en bieden een uitstekende brandveiligheid. De doorvoering wordt afgewerkt met een brandwerende coating.

Stap 4: Lucht- en rookdichte afdichting

De brandwerende afdichtingen zorgen niet alleen voor brandveiligheid, maar zijn ook nog lucht- en rookdicht. Door alles af te dichten wordt de luchtkwaliteit verbeterd.