Categorieën
Techniek

Definitie van metaal recycling

Inhoudsopgave

Wat is metaal recycling?

Metaal is een op grote schaal recycleerbaar materiaal, waarvan vele soorten kunnen worden hergebruikt voor verder gebruik. Naarmate de bezorgdheid over het milieu wereldwijd toeneemt, neemt ook de vraag naar meer recycling toe, vooral van materialen die anders op stortplaatsen terecht zouden komen.

Metaalrecycling?

Metaalrecycling is simpelweg het proces van het nemen van afvalmetaal, het verwerken ervan en het creëren van nieuw metaalmateriaal. Dit gerecycleerde metaal kan worden gebruikt om metalen producten te maken, die vervolgens kunnen worden gerecycleerd zodra ze zijn gebruikt of niet meer nodig zijn.

Winterwijkse metaal recycling noemt een aantal voordelen op die verbonden zijn aan het recyclen van metaal, waaronder milieuvoordelen en energiebesparing.

Welke metalen kunnen worden gerecycleerd?

De twee belangrijkste metaalsoorten zijn ferro-metalen (die aanzienlijke hoeveelheden ijzer bevatten) en non-ferro-metalen, die beide kunnen worden gerecycleerd. Ferrometalen, staal en ijzer, worden vaak gerecycleerd; bij SL Recycling verwerken we zelfs 25 duizend ton ferrometaal per jaar! Non-ferro metalen zijn onder andere aluminium, messing, titanium en koper.

Gerecycleerde metalen komen van verschillende bronnen zoals autowrakken, sloopafval, katalysatoren en meer.

Hoe wordt metaal gerecycleerd?

Het recyclageproces van metaal is relatief eenvoudig en wordt vergemakkelijkt door bedrijven zoals SL Recycling, die helpen bij de inzameling, het sorteren en het transport.

Metaalafval wordt ofwel gestort in een recyclagecentrum of opgehaald bij klanten en naar een Waste Transfer Station gebracht om te worden gesorteerd en gescheiden van ander afval. Om de verschillende metaalsoorten te scheiden worden verschillende methoden en machines gebruikt, bijvoorbeeld magneten die ferrometalen aantrekken op basis van magnetische eigenschappen.

Eenmaal gescheiden, wordt het metaal naar een gespecialiseerd recyclingcentrum gebracht waar het wordt verwerkt. Het afvalmetaal wordt verwerkt tot nieuw metaalmateriaal, vaak door het te smelten.

Voordelen van recycling van metaal

Zoals hierboven vermeld, is het belangrijker dan ooit om afvalmaterialen waar mogelijk te recycleren. Naast de algemene voordelen van recycling, zoals minder afval op stortplaatsen, zijn er ook metaalspecifieke voordelen.

Minder afval op de stortplaats

Metaal breekt niet snel af, als het al biologisch afbreekbaar is, dus is het belangrijk om ervoor te zorgen dat metaal niet op stortplaatsen terechtkomt. De capaciteit van stortplaatsen is beperkt en wordt aangemoedigd niet te groeien omdat de hoeveelheid afval een verwoestend effect kan hebben op zowel het omringende milieu als op de uitstoot van broeikasgassen.

Energieverbruik verminderen

Voor het maken van nieuwe metalen is veel meer energie nodig dan voor het gebruik van gerecycled metaal. Van het delven en verwerken van het erts tot het vormen en behandelen van het metaal voor gebruik, moet veel dure en milieuonvriendelijke energie worden gebruikt.

Het proces van hergebruik van afvalmetaal is veel afvalefficiënter; voor gerecycled aluminium is bijvoorbeeld 95% minder energie nodig! Koper is een ander energie-efficiënt afvalmetaal: voor gerecycled koper is 90% minder energie nodig.

Natuurlijke hulpbronnen beschermen

Voor nieuw metaal is natuurlijk erts nodig dat moet worden gedolven en verwerkt, waardoor beperkte natuurlijke hulpbronnen worden verbruikt. Bij het gebruik van gerecycled metaal hoeven echter geen extra materialen te worden gedolven, wat bijdraagt aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Mijnbouw is een verstorend proces voor de natuurlijke hulpbronnen, het plaatselijke milieu en de wilde fauna. Het is ook duur, wat tot uiting komt in de hoge consumentenprijzen voor onbewerkt metaal. Door meer metaal te recycleren en minder ertsen te delven, hebben het milieu, de consumenten en de ertsreserves er veel baat bij.

Voordeel economie

Geld is niet alles, maar de recyclingindustrie komt de economie zeer ten goede door het scheppen van banen en plaatselijke investeringen. Waar voor het storten van metaal één werknemer nodig is die een vrachtwagen bestuurt, zijn voor het recyclingproces veel werknemers nodig die essentiële stappen uitvoeren.

Eindeloos recyclen

Metaal is een geweldig materiaal om te recyclen, omdat het over het algemeen steeds opnieuw kan worden gerecycled. Sommige metalen, zoals aluminium, kunnen bij elke recyclingcyclus degraderen, wat resulteert in een materiaal van wisselende kwaliteit, maar voor het grootste deel kan metaal onbeperkt worden gerecycled. Hierdoor wordt metaal voor onbepaalde tijd aan de vuilstortplaats onttrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *