Categorieën
Zakelijk

Definitie van de wet kwaliteitsborging

Inhoudsopgave

De bouwsector speelt een belangrijke rol in Nederland en heeft ook een grote impact op de economie en de levenskwaliteit van mensen. Om ervoor te zorgen dat de bouwprojecten voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen, is de wet kwaliteitsborging geïntroduceerd. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit te versterken. In deze blog zullen we de definitie van de wet van kwaliteitsborging, de voordelen van deze wet en het beroep dat aansluit bij deze nieuwe wet, bespreken.

De definitie

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen verschuift de controle van het bouwtechnische aspect van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, genaamd de kwaliteitsborger. De wet is een nieuwe wetgeving die ingevoerd is geworden om bouwprocessen te verbeteren en de verantwoordelijkheid van de bouwsector te vergroten.
Vroeger lag de nadruk voornamelijk op het verkrijgen van bouwvergunningen vóór aanvang van de bouw. Met de nieuwe wet wordt de nadruk verlegd naar het waarborgen van de bouwkwaliteit gedurende het hele bouwproces.

Dit heeft natuurlijk een aantal gevolgen voor de bouwsector. De toetsing en het toezicht op de bouwsector wordt nu niet meer door de gemeente uitgevoerd, maar door een kwaliteitsborger. De wet kwaliteitsborging heeft drie doelen, namelijk’

  • Verbeterde bouwkwaliteit
  • Verbeterde positie van de consument
  • Stimuleren van kwaliteitsverbetering en kostenvermindering

Voordelen van de wet kwaliteitsborging

De wet kwaliteitsborging brengt verschillende voordelen met zich mee. Een paar van deze voordelen zullen we daarom hier bespreken.

Verbeterde bouwkwaliteit

Door deze wet wordt de controle en waarborging van de kwaliteit op bouwplaatsen beter. Dit resulteert in een betere uitvoering van bouwwerken en een toename van de kwaliteit in de bouwsector.

Verhoogd vertrouwen

Ook kan de wet ervoor zorgen dat consumenten meer vertrouwen krijgen in de bouwsector omdat ze weten dat er een systeem van kwaliteitsborging is dat de belangen beschermt.

Lagere faalkosten

Door de eigen interne kwaliteitsborging zullen gebreken of problemen eerder aan het licht komen. Hierdoor kunnen eventuele problemen sneller opgelost worden. De kosten voor het verbeteren en falen zullen vele malen lager zijn.

Het beroep kwaliteitsborger bouw

Met de ingang van de nieuwe wet kwaliteitsborging is ook meteen een nieuwe functie geïntroduceerd, namelijk de kwaliteitsborger bouw. Hij of zij zal voortaan de technische kwaliteit toetsen en toezicht houden op bouwwerken. Dit beroep zorgt ervoor dat, met behulp van voorschriften, aan de regels en gewenste kwaliteit voldaan wordt.

De wet kwaliteitsborging is een belangrijke stap vooruit om de bouwkwaliteit in Nederland te versterken. Het legt de nadruk op kwaliteitsborging tijdens het bouwproces. De invoering van deze wet zorgt voor meer vertrouwen in de bouwsector en voor kosten besparing bij falen.

Wil je meer informatie over definities? Lees dan onze blogs over de definitie van linkbuilding en de definitie van dropshipping.