Categorieën
Gezondheid

Definitie van morbide obesitas

Inhoudsopgave

Vaak worden de termen overgewicht en obesitas door elkaar gehaald. Het krijgen van overgewicht en obesitas wordt vaak gelinkt aan het vele eten. Echter, heeft niet iedereen die teveel eet obesitas. Sinds 1998 wordt morbide obesitas omschreven als een chronische ziekte, waarbij er een opstapeling plaatsvindt van overmatig vet in het lichaam. Deze opstapeling kan leiden tot gezondheidsrisico’s, wat zich uit in verschillende klachten, zoals een gebrek aan energie. Het laten helpen bij deze ziekte is vaak een verstandige keus, waarbij een maagband of virtuele maagband als ook een operatie kan worden ingezet.

BMI

Wat gekoppeld kan worden aan overgewicht en morbide obesitas is de zogeheten Body Mass Index (BMI). Dit geeft een verhouding weer tussen de lengte en gewicht van de persoon. Als deze index tussen de 30 en 40 is dan heeft men overgewicht. Wanneer de score hoger is dan 40 dan is er sprake van morbide obesitas, oftewel ziekelijk overgewicht. Een BMI berekend worden met uitsluiting op bepaalde groepen mensen. Het gaat hierbij over baby’s, zwangere vrouwen, ernstig zieke personen, atleten en volwassenen van 74 jaar of ouder.

Klachten

Er kunnen zowel op lichamelijk als geestelijk gebied gezondheidsklachten ontstaan. Een virtuele maagband wordt vaak ingezet wanneer mensen willen afvallen, maar ook om (verdere) klachten te voorkomen is dit een goede uitkomst. De klachten die kunnen voorkomen zijn suikerziekte, een verhoogd cholesterol, een hoge bloeddruk, maar ook op hart- en vaatziekten. Daarnaast kan obesitas leiden tot slaapapneu, artrose en onvruchtbaarheid.

Oorzaken

Hoewel het denkbeeld over overgewicht alleen maar wordt gekoppeld aan te veel eten, zijn er ook andere oorzaken die leiden tot een gewichtstoename. Naast te veel eten, gaat het ook over te weinig lichaamsbeweging, een andere ziekte, stress, te weinig slaap en ook genetische aanleg. Ga dus naar de huisarts toe, om andere onderliggende oorzaken te achterhalen.

Gevolgen

Een virtuele maagband kan ervoor zorgen dat oorzaken als te veel eten worden verminderd. Hierdoor krijg je een meer verzadigd gevoel, waardoor je minder grijpt naar eten en dus afvalt. De kwaliteit van leven wordt door heb hebben van overgewicht namelijk ook verminderd. Dagelijkse activiteiten worden bemoeilijkt, zoals wandelen en traplopen. Geestelijke gevolgen zijn het hebben van weinig zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld en zelfs depressiviteit. Dat obesitas een groot probleem is blijkt ook uit de cijfers: één op de tien ziektes heeft in Nederland te maken met obesitas of overgewicht. Om je beter in je vel en lichaam te voelen, wordt aanbevolen om een huisarts te bezoeken.