Categorieën
Geen categorie

Definitie van sds

SDS is een afkorting van de woorden safety data sheet. Het is een Engelse vertaling van het Nederlandse woord veiligheidsinformatieblad.  In deze instructie of bladen staat informatie over alle risico’s en gevaren. Ook staat erin wat je moet doen als er zo’n situatie voorkomt. Het is dus eigenlijk een document die geschikt is voor iedereen die er te maken mee kan hebben met de beschreven risico’s en gevaren. Denk aan alle werknemers van een bedrijf bijvoorbeeld, die zich op de werkvloer bevinden en met gevaarlijke apparaten en stoffen moeten werken.

SDS document

In het document staat ook beschreven hoe je veilig met de apparatuur en de stoffen waarmee je werkt kan omgaan en wat je vooral niet moet doen. Het is dus van uiterste belang dat werknemers dit ook te zien krijgen en kunnen lezen, zodat ze alle veiligheidsregels kennen en ook terug kunnen bekijken. Een sds is dus voor alle bedrijven, organisaties en fabrieken van belang om te hebben. Een sds document zal dus ook bijna altijd in het Engels worden gemaakt, omdat dit een wereldtaal is en iedereen of het grotendeel van de werknemers kan dit dan ook lezen. Natuurlijk zijn er ook vertaalde versies van een sds document. In het werkveld wordt echter vaak gesproken van een safety data sheet of een veiligheidsinformatieblad, omdat sds een afkorting is dat niet veel of maar een enkel personen kennen.

Sds sheets

Sds sheets zijn eigenlijk de bladzijdes en de pagina’s waaruit een sds bestaat. Een sds sheet is verdeeld in tekst, maar ook plaatjes van de gevaarlijke stoffen. De sds sheets kunnen erg uitgebreid zijn, maar alles is kort en bondig beschreven. Dit om het lezers gemakkelijker te maken. Ook moet een sds sheet snel te lezen zijn en in een opslag duidelijk, zodat als er gevaar is en je bent als werknemer nieuw dat je snel de sds sheet kunt bekijken en naleven tegelijkertijd. De meest korte variant en bekende variant dat lijkt op een sds sheet zijn de veiligheidsinstructies die je in een vliegtuig vaak ziet. Hier staan vooral plaatjes op van handelingen die je moet doen bij een onveilige situatie. Een sds sheet ziet er anders uit. Een sds sheet bevat namelijk meer data over bepaalde stoffen. Ook extra controles staan erop, zodat je de situatie kunt voorkomen in plaats van alleen uitvoeren. Naast alle regels en informatieve data en handelingen zijn er ook veiligheidsproducten en artikelen die gebruikt kunnen worden op de werkvloer. Denk aan een helm, een koptelefoon, handschoenen, veiligheidsschoenen en nog veel meer.

Geschiedenis sds

Vroeger wisten ze nog niet precies wat elke soort chemicaliën en stoffen konden doen en of ze überhaupt wel gevaarlijk waren. In de loop van de tijd zijn mensen steeds meer gaan ontdekken en achter bepaalde dingen gekomen. Zo zijn er ook veel risico’s genomen waarvan ze niet eens wisten dat er een risico was. Door alle ongelukken en gevaarlijke situaties die zijn ontstaan was het mogelijk om deze kennis te delen. Het verstrekken van sds sheets aan producenten en mensen op een werkvloer met gevaarlijke stoffen en apparatuur konden ze hiermee rekening houden. Dit werden met de jaren steeds uitgebreidere documenten met meer informatie. De eerste Amerikaanse sds sheet waar de term sds ook vandaan komt, komt uit 1968 de scheepsbouw.